Papy dachowe

Papy dachowe przedstawia sobą jednorodny za składem porowaty materiał, wykonany z sproszkowanej, kruszonej makulatury. Ponieważ wytwarza się ta produkcja kosztem wtórnego przerobu, zastosowanie papy dachowej jest nie tylko ekonomicznie korzystnym, ale i maksymalnie aktualnym w teraźniejszości z punktu widzenia walki za czystość ekologii i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wielowarstwowy, szczelny papę dachowe, że odpowiada wszystkim normom technologicznym. Przeznaczony dla użycia w produkcji bitumicznych i  bitumiczno-polimerowych, obejmujących, hydroizolacyjnych, materiałów.

Charakterystyki

Wypuszczają się takie marki:

А – 350; А – 300; B – 350; B–300 (w oznaczeniu  marki liczbowe znaczenie odpowiada masie kartonu placem 1m²).

Wytwarza się zgodnie z DSTU B W.2.7-259:2011.

Jesteście zainteresowani produkcją?

    «Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu.Jeśli kochasz to, co robisz,będziesz udany»

    Albert Schweitzer